Naše služby

Geodetické práce v investičnej výstavbe

- zameranie územia pre projekt (predrealizačné zameranie)
- vytýčenie stavieb
- kontrolné merania počas výstavby
- zameranie skutočného vyhotovenia stavieb vrátane geometrického plánu
- činnosť hlavného geodeta stavby
- činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v investičnej výstavbe a bodových poliach podľa zákona č.215/1995
Kontaktujte nás

Digitálne mapovanie územia

- Zameranie záujmového územia fotogrametrickým snímkovaním – pomocou UAV (plánovanie letu, zabezpečenie povolení na výkon leteckých prác, vlícovacie body, fotogrametrické snímkovanie, výpočet a následné spracovanie mračien bodov v štátnom záväznom súradnicovom systéme S-JTSK, Bpv; vektorizácia, vyhotovenie výkresu)
- Vyhotovenie - technické mapy miest, závodov, letísk, diaľnic, lomov, skládok …
Kontaktujte nás

Špeciálne práce vysokej presnosti

- meranie posunov a deformácií stavebných objektov, strojných a technologických zariadení
Kontaktujte nás

Geodetické práce v katastri nehnuteľností

- geometrické plány
- podklady pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
- vytyčovanie hraníc pozemkov 
- pozemkové úpravy
- činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v katastri a pozemkových úpravách podľa zákona č. 215/1995
Kontaktujte nás

Zameriavanie pamiatkových objektov a ineriérov objektov

- mapovanie priľahlého územia 
- vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
- merania posunov a deformácií
Kontaktujte nás

Geodetické práce v bodových poliach

- zriaďovanie bodových polí v záväzných geodetických referenčných systémoch ETRS89 a S-JTSK pomocou globálnych navigačných družicových systémov a ich kombináciou s terestrickými metódami merania.
Kontaktujte nás
Tešíme sa, že sa spoznáme
+421 914 122 342sigeo@sigeo.sk
+421 914 122 342sigeo@sigeo.sk
crossmenuchevron-down